Teun van STEUN

Hallo liefhebber van de oudere medemens!

De diversiteit en complexiteit van de zorg is iets dat mij boeit. De mens achter het woord cliënt en de emotie vanuit de geborgen verhalen. Het zorgen voor ouderen is persoonlijk, puur en kan warm zijn. Die warmte creëer je als zorgverlener zelf. 

Door op een eerlijke en persoonlijke manier met mensen om te gaan oogst ik wat ik zaai: puurheid, kwetsbaarheid en dankbaarheid. Die emoties creëren we samen.

Met passie volg ik de opleiding tot hbo-verpleegkundige aan Fontys Hogescholen in Eindhoven. Als specialisatie binnen deze opleiding ben ik gestart met  gerontologie en geriatrie aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen.

Ik ben ook nog verbonden met de praktijk, daar hecht ik waarde aan. Zo werk ik op een gesloten afdeling in de psychogeriatrie. Iets waar ik veel positieve energie van krijg. 

Alles wat mij in de zorg beweegt komt vanuit één kernzin: “zorg en welzijn is mij wél een zorg.” Het gaat om de samenwerking hiertussen welke een eenheid horen te vormen. Die kernzin is waar ik voor sta en STEUN en toeverlaat vorm aan geeft.

Mijn naam is Teun Toebes en ik draag de zorg een warm hart toe.