Teun van STEUN

Volg Teun!

        In 2018 heeft Teun de         Anneke van der Plaats-aanmoedigingsprijs gewonnen. 

        In 2019 heeft Teun de Young Impact Award gewonnen.

        In 2019 heeft Teun de George Maduro Prijs gewonnen.

Hallo liefhebber van de oudere medemens!

De diversiteit en complexiteit van de zorg is iets dat mij boeit. De mens achter het woord cliënt en de emotie vanuit de geborgen verhalen. Het zorgen voor ouderen is persoonlijk, puur en kan warm zijn. Die warmte creëer je als zorgverlener zelf. 

Door op een eerlijke en persoonlijke manier met mensen om te gaan oogst ik wat ik zaai: puurheid, kwetsbaarheid en dankbaarheid. Die emoties creëren we samen. Positiviteit en inspelen op de beleving activeert.

Met passie volg ik de opleiding tot hbo-verpleegkundige vanuit Fontys Hogescholen. Met succes en veel plezier heb ik de minor ‘gerontologie en geriatrie in de praktijk’ gevolgd aan Hogeschool Arnhem en Nijmegen.

Ik ben ook nog verbonden met de praktijk, daar vind ik belangrijk. Zo werk ik in een verpleeghuis voor mensen met dementie. Iets waar ik veel positieve energie van krijg. 

Het leven stopt niet na de diagnose van een vorm van dementie of wonen in een verpleeghuis. 

Alles wat mij in de zorg beweegt komt vanuit één kernzin: ‘zorg en welzijn is mij wél een zorg.’ Het gaat om de samenwerking hiertussen welke een eenheid horen te vormen. Die kernzin is waar ik voor sta en sTeun en toeverlaat vorm aan geeft.

Mijn naam is Teun Toebes en ik draag de zorg een warm hart toe.