Silent Disco

Silent Disco

De silent disco brengt geluksmomenten. De positieve werking van muziek op het brein is een welbekend fenomeen. Het prikkelt en activeert. 
Doordat mensen een koptelefoon dragen worden overige externe prikkels afgesloten en ligt de focus op de muziek. Muziek kan op diverse kanalen worden afgespeeld, waardoor het mogelijk is om de muziek op de persoon af te stemmen. Herkenning stimuleert beleving. 

De zorg is zoveel meer dan medicatie delen.

‘Ik ben daar binnen geweest, maar ik word telkens weggestuurd.’ 

De video ‘silent disco 1.0’ is ruim 225 duizend keer bekeken!
Gebruik

Twee voorwaarden: er wordt geen commerciële activiteit van gemaakt en iedereen mag meedoen. Hiermee wil ik een signaal afgeven dat welzijn voor iedereen toegankelijk hoort te zijn. Waarom? Omdat ook mensen met dementie baat hebben bij een zinvolle dagbesteding. Naarmate het proces van een dementie vordert neemt (volgens de wet) de eigen regie af. Hierdoor verliezen zij het zeggenschap over de besteding van geld. Een stuk verloren regie. De regie die mensen tonen mogen we waarderen. 

Mensen kunnen nog ontzettend veel wél.
Bruikleen
Wil jij de silent disco set gebruiken en voldoe jij aan de voorwaarde? 
Mail voor de mogelijkheden naar silentdisco@s-teun.nl
* Bij bruikleen van de silent disco set dient een bruikleenformulier ondertekent te worden. Hierin staat beschreven dat bij eventuele defecten de gebruiker de kosten van verlies  zal vergoeden. 
* Een vrijwillige donatie aan de stichting is van harte welkom.