Silent Disco

Silent Disco

‘Het idee van de ‘silent disco’s’ in verpleeghuizen is bijvoorbeeld even eenvoudig als briljant.’ – Mark Rutte (minister-president)

Wist je dat? De video’s en reportage over de ‘silent disco’ van sTeun en toeverlaat ruim 6 miljoen mensen hebben bereikt? 

Bruikleen

Eén voorwaarde: iedereen mag meedoen. 

Hiermee wil Teun een signaal afgeven dat welzijn voor iedereen toegankelijk hoort te zijn. Waarom? Omdat een zinvolle dag belangrijk is. 

Wil jij de silent disco set gebruiken en voldoe jij aan de voorwaarde?

Stuur een mail naar silentdisco@s-teun.nl.

Bij bruikleen van de silent disco set:
* is een handleiding toegevoegd. 
* dient een bruikleenformulier ondertekent te worden.  
* wordt een vrijwillige donatie aan stichting sTeun en toeverlaat gedaan.