Silent Disco

Silent Disco

De silent disco brengt geluksmomenten. Het prikkelt en activeert. 

Doordat mensen een koptelefoon dragen worden overige externe prikkels afgesloten en ligt de focus op de muziek. Muziek kan op de persoon af worden gestemd. Herkenning stimuleert beleving.

‘Ik ben daar binnen geweest, maar ik word telkens weggestuurd.’ 

Deze uitspraak van Tony is mij altijd bijgebleven. Zij werd twee keer geweigerd bij een activiteit. Waarom? Er was niet betaald. Juist op dat moment toonde Tony eigen regie door zelf binnen te lopen. Dat moeten we waarderen. 

Het idee van de silent disco is ontstaan. Eén voorwaarde: iedereen moet mee kunnen doen. 

Wist je dat? De video’s en reportage over de ‘silent disco’ van sTeun en toeverlaat ruim 6 miljoen mensen hebben bereikt? 

Gebruik

Iedereen mag meedoen. Hiermee wil ik een signaal afgeven dat welzijn voor iedereen toegankelijk hoort te zijn. Waarom? Omdat zinvolle dagbesteding ontzettend belangrijk is. Naarmate het proces van een dementie vordert neemt (volgens de wet) de eigen regie af. Hierdoor verliezen zij het zeggenschap over de besteding van geld. Een stuk verloren regie. Iedereen moet kunnen deelnemen aan activiteiten 

Mensen kunnen ontzettend veel wél.

Bruikleen

Wil jij de silent disco set gebruiken en voldoe jij aan de voorwaarde?

Stuur een mail naar silentdisco@s-teun.nl.

‘Het idee van de ‘silent disco’s’ in verpleeghuizen is bijvoorbeeld even eenvoudig als briljant.’ – Mark Rutte (minister-president)

Bij bruikleen van de silent disco set:
* is een handleiding toegevoegd. 
* dient een bruikleenformulier ondertekent te worden.  
* wordt een vrijwillige donatie aan stichting sTeun en toeverlaat gedaan.